UTVECKLING AV BRANSCHENS
KOMPETENS

I textil- och modebranschen råder stor efterfrågan på personer med kunskaper och färdigheter inom hållbarhet. På uppdrag av Nordiska textilakademin utvecklar och leder Galantus, genom Marcus Bergman, utbildningar i textil hållbarhet.

Nordiska textilakademin är en stiftelse med uppdrag att säkra den svenska textilbranschens långsiktiga lönsamhet. Detta sker genom riktade utbildningar till företag, men även YH-utbildningar och enskilda evenemang. Galantus har uppdraget att utforma och leda Nordiska textilakademins utbildningar i textil hållbarhet.

En central fråga för utbildning och fortbildning är hur den ska kunna anpassas till ett flexibelt och livslångt lärande. Tanken att man en gång för alla utbildar sig är passé – professionella personer behöver alltid uppdatera och anpassa sina kunskaper och färdigheter. Inte minst gäller det i textil- och modebranschen, som är snabbrörlig och inne i ett förändringsskede. Samma sak vad gäller hållbarhet.”

För att kunna möta både branschens och individens behov arbetar Galantus med en digitaliserad utbildningsmodell som låter deltagaren fritt välja kursdelar. En kursdeltagare som genomgår samtliga kursdelar får titeln ”diplomerad hållbarhetsstrateg”.