FÖR LÖNSAM OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Vi investerar i – och utvecklar samhällsnyttiga projekt. Vårt mål är att förena ekonomisk, ekologisk, etisk och estetisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet ger uthållighet. Ekologisk hållbarhet betyder balans mellan människa och miljö. Etisk hållbarhet bygger samhället.

Vi prioriterar också estetisk hållbarhet. Genomtänkt utformning skapar långsiktiga värden.

Vi arbetar i projektform och i samverkan med andra företag, institutioner och personer. Behovet av förändring är stort och ett flexibelt arbetssätt ger energi. Vi fokuserar på ett fåtal projekt åt gången – men välkomnar självklart idéer och förfrågningar.

Idag handlar våra projekt övervägande om textil, en bransch i omställning där vi ser stora möjligheter att bidra till lönsam och hållbar utveckling.

Galantus bildades 2017 och drivs av Marcus Bergman och Maria Trapp.

Marcus Bergman har lång erfarenhet av att arbeta med textil hållbarhet. Han har arbetat med entreprenörsdrivna projekt relaterade till ekologisk bomullsodling och har även varit anställd som hållbarhetschef på en av Sveriges ledande modekedjor, där han utvecklade hållbarhetsarbetet, med särskilt fokus på materialförsörjningen.

Marcus är hållbarhetsstrateg och har genom åren agerat konsult åt flera företag och organisationer. Han är även lärare och kursutvecklare i textil och design.

Marcus är från Borås – men har tillsammans med familjen lämnat staden för ett liv på landet. God mat och matlagning är hans stora intresse.

Marcus Bergman

+46 702-21 67 88
marcus.bergman@galantus.se

En avgörande utmaning inom textil och mode är materialförsörjningen. De konventionella textila materialen behöver kompletteras – i flera fall ersättas – med innovativa material i cirkulära system. 4evertex producerar industrigarn som sluter återvinningskedjan.

Runt 85 % av alla textila produkter är idag gjorda i antingen bomull eller polyester. Produktionen av dessa material måste minska, då de är alltför resurskrävande vad gäller vatten, kemikalier och energi. Samtidigt beräknas världsbehovet av textila fibrer att trefaldigas fram till år 2050.

Genom systemtänkande och i samarbete med andra skapar 4evertex ett hållbart materialflöde. Vi använder oss av innovativa tekniker inom textil återvinning och utvecklar ett produktionsnätverk på fiber- och garnnivå. En flexibel försäljningsorganisation ger textil- och modeföretag tillgång till garn med högsta hållbarhetsprestanda.

Maria Trapp

+46 705-44 76 09
maria.trapp@galantus.se