LÖNSAM JÄMSTÄLLDHET I BANGLADESH

Bangladesh är modevärldens verkstad. Här arbetar miljoner kvinnor med klädtillverkning och sömnad. Trots tillverkningens avgörande betydelse för Bangladeshs ekonomi har kvinnorna orättvisa och farliga arbetsvillkor – och låga löner. ”Career Talks” är ett projekt som syftar till att skapa karriärvägar och därmed bättre villkor och löner för sömmerskor i landet.

Konsumtionen av kläder och textilier ökar stadigt – i Sverige och i världen. Många av våra kläder kommer idag från Bangladesh, som efter Kina är världens största exportör av färdigsydda plagg. Idag står tillverkningen av kläder för runt 80 % av Bangladeshs exportintäkter. Majoriteten av de som arbetar i denna industri är kvinnor, som främst arbetar som sömmerskor. Deras vardag präglas alltför ofta av bristande jämställdhet, osäkra arbetsmiljöer, våld och trakasserier och mycket låga löner. Larmrapporterna om bristande villkor i klädtillverkningen i Bangladesh har de senaste åren varit många.

Tillsammans med Svenska institutet och Voices Projects leder Galantus projektet ”The Career Talk”, som syftar till att stärka kvinnors rättigheter genom att identifiera metoder för att skapa karriärvägar för sömmerskor – att ge fler sömmerskor chansen att bli förmän i fabrikerna. På branschspråk att gå från ”helper” eller ”operator” till ”supervisor”.

På uppdrag av Svenska institutet leder Galantus projektet ”Career Talks”, som syftar till att stärka kvinnors rättigheter genom att identifiera metoder för att skapa karriärvägar för sömmerskor – att ge fler sömmerskor chansen att bli förmän i fabrikerna. På branschspråk att gå från ”helper” eller ”operator” till ”supervisor”.

Vi genomför just nu en serie workshops med intressenter på plats i Dhaka. Dessa workshops hålls på Svenska ambassaden och samlar deltagare med insyn och intresse i frågan. De syftar till de bakomliggande problemen och skapa samsyn inför vidare utveckling av projektet – och samarbete mellan deltagarna.

Redan nu kan vi konstatera att de bangladeshiska klädtillverkare som arbetat konsekvent med jämställdhet har uppnått påvisbart förbättrad produktivitet och högre lönsamhet.