SPÅRBARA, HÅLLBARA OCH CIRKULÄRA TEXTILIER

En avgörande utmaning inom textil och mode är materialförsörjningen. De konventionella textila materialen behöver kompletteras – i flera fall ersättas – med innovativa material i cirkulära system. 4evertex är ett projekt som antar denna utmaning.

Runt 85 % av alla textila produkter är idag gjorda i antingen bomull eller polyester. Produktionen av dessa material måste minskas, då de är alltför resurskrävande vad gäller vatten, kemikalier och energi. Samtidigt beräknas världsbehovet av textila fibrer att trefaldigas fram till år 2050.

I projektet 4evertex förenar vi hittills separata tekniker inom framställning av regeneratfibrer, med målet att åstadkomma spårbara, hållbara och cirkulära flöden. Genom att koppla innovativa produktionstekniker till ett flexibelt nätverk som sträcker sig hela vägen till från framtagning av ursprungsråvara till garnproduktion vill vi ge textil- och modeföretag tillgång till garn med högsta hållbarhetsprestanda.

Under 2019 planerar vi lansera de första proverna – samt räknar med att 4evertex går från utvecklingsprojekt till ett eget bolag.

4evertex.com